hledání min

Hledání Min

Odhalte všechna tajemství: Tipy a triky pro Hledání min

Princip hry Hledání min Hra Hledání min spočívá v odhalení všech políček hracího pole, která neobsahují skryté miny. Pole s minami musí hráč označit praporkem, aby se jim vyhnul. Hra začíná odkrytím náhodného políčka. Pokud se pod ním skrývá mina, hra končí prohrou. Pokud ne, zobrazí se číslo udávající počet...