filmy drama

Filmy Drama

Dramatické filmy, které vás chytnou za srdce

Co dělá drama dramatem? Drama je literární žánr, který se vyznačuje napětím, konfliktem a emocemi. Jeho cílem je vtáhnout diváka do děje a vyvolat v něm silné reakce. Základem dramatu je konflikt, ať už vnitřní nebo vnější, který uvádí postavy do pohybu a nutí je činit zásadní rozhodnutí. Prostřednictvím dialogů,...